De Crdl (cradle) is het zorginstrument dat mensen via geluid en aanraking verbindt.

Contact door aanraking
De Crdl is bedoeld voor mensen die moeite hebben met communicatie en sociale interactie, zoals mensen die lijden aan dementie, autisme of een verstandelijke beperking- én hun omgeving.

Als twee mensen hun hand op het instrument leggen en elkaar aanraken, ontstaat een gesloten circuit. Door vasthouden, strelen en trommelen horen gebruikers een variatie aan geluiden, zoals een klaterend beekje, een trein of het ruisen van de zee. Dat roept herinneringen of emoties op die leiden tot onderlinge verbinding en contact. Zo ontstaat een nieuwe vorm van menselijke interactie. Een gesprek, ook als iemand de juiste woorden niet meer kan vinden.

Dit maakt nieuw contact mogelijk voor mensen die moeite hebben met communicatie en sociale interactie –